Werkschakelaar

Hoe werkt dit precies?

Werkschakelaars verlagen de risico's van elektrische of mechanische ongelukken en zorgen voor een veilige werkomgeving.

Wereldwijd zijn er eisen aan units om afschakeling of ongeoorloofd opstarten van machines te voorkomen. Met een werkschakelaar kan aan deze eisen worden voldaan.
Met een werkschakelaar kan je veilig de stroom aan- en uitschakelen. Dit is voor apparaten waar je zeker van wil zijn dat er geen spanning meer op staat.
De werkschakelaar wordt met de hand bediend en is aangebracht om elektrische machines uit te schakelen tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Terug naar het overzicht