Over Ons

Jetzza International N.V. heeft haar deuren op 11 augustus 1995 geopend en vierde onlangs haar 25 jarig bestaan. Lees mee om erachter te komen wat de inspiratie is geweest voor het starten van deze handelsonderneming.

Hoe is het begonnen?

John Alladien begon zijn loopbaan in 1975 als leerkracht op de lagere school aan de Hernhutterstaat. Na enkele jaren werd hij als vakleerkracht(Aardrijkskunde) geplaatst op het MULO aan de Kankantriestraat (achter de moskee) en werd vervolgens benoemd tot schoolhoofd op de Dr.Ansari 2 op hetzelfde complex. Hij is zelf ook leerling geweest van bovengenoemde school.

Vanwege verschillen in inzichten met het hoofd/schoolbestuur besloot hij in 1986 zijn ontslag in te dienen. Hij vertrok met zijn gezin naar Moengo en moest genoegen nemen met een functie als leerkracht op een LBGO school.

In het zelfde jaar begon de Binnenlandse oorlog, wat geleid heeft dat hij na een maand moest verhuizen naar de stad. De misère begon nadat alle leerkrachten die in Moengo gestationeerd waren terug waren in de stad.

MISÉRE

Dagelijks moesten we bellen en vernemen waar we konden invallen en van les geven was er geen sprake. Vanwege de ontstane situatie ontstond er veel irritaties bij leerkrachten die in principe zich niet productief konden inzetten.

Bij de heer John Alladien heeft deze situatie geleidt tot erge frustraties en zelfs zodanig dat hij wegliep zonder toestemming van de leiding van een zg.”inval-school” met onbekende bestemming. Hij belandde op de Centrale markt tegenover firma de Vries (bouwmaterialen)

De heer Ronald Ramrattan was toen beheerder/werkzaam bij boven genoemd bedrijf. Ronald Ramrattan is volgens John Alladien de vader van drie kinderen die de Dr Ansarischool waren ten tijde toen hij Schoolhoofd was.

In een gesprek met Ronald vertelde de heer John dat hij zich dood verveelde en niets te doen had dan enkel toezicht houden op scholen waar de leerkrachten verzuimden.

Ronald stelde aan John sales werkzaamheden te doen en gaf hem een stukje papier met de naam en adres van een importeur aan de Nw. Charlesburg.

John maakt na een week contact met de importeur en zo begon de carriére van de heer John Alladien.

John bleef naast zijn sales activiteiten ook in het onderwijs werken en uiteindelijk kon hij als vakleerkracht inschuiven op de Calorschool daar de vakleerkracht met pensioen ging .

De heer John Alladien kon sales en Onderwijs goed combineren tot het 1990 waar hij besloot het Onderwijs vaarwel te zeggen en zich voor 100% te concentreren in de handel.

Missie

Als bedrijf bieden wij een scala aan onberispelijk kwalitatieve producten die niet alleen veilig zijn voor de eindgebruiker, maar ook een milieuvriendelijk karakter hebben. Door implementatie van onze kennis en kunde trachten wij een constante factor van betrouwbaarheid te zijn voor onze stakeholders, B2B en retail-klanten. Dit wordt inzonderheid getoond door onze steeds verbeterende dienstverleningen.

 

Visie 

Het worden van het centraal punt van de bouwsector in Suriname waar met behulp van technologische en innovatief geïmplementeerde middelen en processen elke  klant zich meer dan thuis voelt. Wij streven ernaar de meetlat te zijn voor de beste kwaliteit en diensten.